Języki obce

Kredyty Angielski to oczywista oczywistość. Znajomość innych języków to dodatkowy atut, ale chcąc wyróżnić się z tłumu warto znać choć dwa języki obce, w tym obowiązkowo angielski. W przyspieszeniu awansu pomaga znajomość języków bezpośrednich sąsiadów, takich jak niemiecki czy rosyjski. Większość szkoleniowców jest zgodna, drugim po angielskim językiem obcym dobrego menedżera, powinien być niemiecki bądź rosyjski. Poza tym zaczyna się liczyć znajomość języków krajów egzotycznych, które do niedawna uchodziły za w ogóle nie przydatne. Nie ulega wątpliwości, iż znajomość dodatkowego języka obcego pomaga w znalezieniu dobrej pracy. Również zarobki są wtedy wyższe, niż w przypadku pracy bez jego znajomości. W wielu międzynarodowych firmach angielski jest używany na poziomie firmy i stąd wynika potrzeba jego znajomości. Natomiast poza firmą mogą być wymagane języki kierunkowe, czyli partnerów firmowych. Może nie trzeba od razu być poliglotą ,ale znajomość kilku języków obcych jest bardzo opłacalna. Jest to niezwykle ważne w czasach globalnej gospodarki. Droga do kariery jest bardzo kręta, nie jest usłana różami nie wiadomo czego można się spodziewać, dlatego mówimy że sukces nie przychodzi sam trzeba na niego zapracować. Wiele ludzi mówi że nie ważne co się stanie i tak się uda to nie prawda nie można liczyć na szczęście trzeba zapracować aby coś osiągnąć, walczyć o swoje i nie podawać się nie możemy żyć w nadziei że jakoś to będzie albo ktoś zrobi to za nas nie prawda my sami musimy o to zadbać o swoją przyszłość i swoją karierę zawodową jak i społeczną, czyli szacunek wśród innych nie każdy z nas żąda jakiegoś szacunku od innych to normalny element życia ale pamiętajmy aby być szanowanym trzeba szanować innych.

- ryzyko rynkowej płynności (liquidity risk) - występuje w przypadku posiadania przez firmę instrumentów finansowych o niewielkim rynku, które trudno sprzedać po spodziewanej cenie; - ryzyko zmiany ceny (holding period risk) - szczególny przypadek ryzyka stopy procentowej, który dotyczy obligacji; występuje wówczas, gdy posiadacz obligacji zamierza ją sprzedać przed terminem wykupu i wystawia się na ryzyko straty spowodowanej zmienną ceną obligacji, którą z kolei warunkuje zmienność stóp procentowych; - ryzyko reinwestowania (reinvestment risk) - występuje wówczas, gdy środki uzyskane z posiadania instrumentu finansowego są reinwestowane przy innej stopie procentowej niż stopa zwrotu z instrumentu; - ryzyko wykupu na żądanie (call risk) - związane z instrumentem finansowym, który może zostać wykupiony na żądanie; niekorzystny układ stóp procentowych może sprawić, że jedna ze stron kontraktu może znaleźć się w sytuacji niekorzystnej; - ryzyko zmienności (convertibility risk) - dotyczy instrumentu, który może ulec zamianie na inny instrument (np. obligacje zamienne) i następuje to w sytuacji niekorzystnej dla posiadacza instrumentu.

Tagi: ryzyko, praca, kredyt
Struktura strony

Najpopularniejsze

  • Wróżba z obrączką jest wróżb a trochę inną od reszty. Wróżba ta nie określa nam przyszłego imienia ...
  •  Kiedyś fotografia była zdecydowanie bardziej elitarna. Fotograf musiał znać zasady panujące w ci...
  • Aleister Crowley to postać dobrze znana osobom, których fascynuje magia i wszystko, co z nią związa...

Treningi Sztuk Walk Częstochowa

 Wszystkie problemy związane z bezsennością wiążą się z ułożonym życiem. Mężczyźnie całe życie przepływa bardzo spokojnym nurtem i nic do tej pory nie zburzyło jego stoickiego spokoju. Mieszka w ładnym apartamencie i dla urozmaicenia życia zamaw...