Komunikacja i prezentacja

Kredyty Niestety nie wszystko można opanować czytając mądre książki. Oprócz wiedzy teoretycznej, jest jeszcze potrzebna praktyka. Jednak i w tym przypadku nie można wszystkiego się nauczyć. Oprócz wielu elementów nabytych, przywódca powinien mieć życiową charyzmę i predyspozycje do tego co robi. Nie da się przez całe życie zawodowe grać kogoś, kim się nie jest w rzeczywistości. A jeśli już się to uda, to włożony w to trud i poświecenie nie są tego warte. Sieć kontaktów i wizerunek zawodowy, to dwie nowe cech, jakie trzeba utożsamiać z przywództwem. Jeśli nawet jednego z tych elementów zabraknie, wówczas można znaleźć się daleko za czołówką. Świat cały czas się rozwija i idzie do przodu, wiec poszerzanie swoich horyzontów jest bardzo pożądane. Naturalny dar do autoprezentacji może w wielu przypadkach przesądzić o wszystkim. Trzeba czuć się, jak ryba w wodzie podczas publicznych wystąpień, a także efektywnie nawiązywać współprace i kontakty z otoczeniem. Najnowszym trendem, który króluje na kursach dla przyszłych menedżerów, jest szkolenie z medialności. Ludzie którzy są znani np. sportowcy, politycy, aktorzy niestety ich prywatność maleje lub zanika ponieważ jako ludzie publiczni są rozchwytywani przez media i nie którym to na rękę ponieważ dla nich to droga do kariery ale dla innych jest to krępujące i bardzo denerwujące tacy ludzie nie mogą nic zrobić ponieważ jest wolność słowa, tak właśnie jest że będąc osobą popularną musimy pilnować się na każdym kroku bez tego jesteśmy zdani na pośmiewisko innych ludzi tego nikt nie chce ale jednak tak się zdarza i nie jest to zależne od nas musimy pamiętać aby robić wszystko z głową tak jak robią to inni którzy bardzo dobrze unikają obrzucania błotem siebie i swojej rodzinny.

Biorąc pod uwagę czynniki, powodujące zakłócenia i zagrożenia działania, możemy wyróżnić wiele ryzyk szczegółowych.Ryzyko systematyczne dzielimy na: - ryzyko stopy procentowej (interest ratę risk) - występuje w związku ze zmianami stóp procentowych na rynku; zmiany te wpływają na wahania poziomu dochodów uczestników rynku i niestabilność wartoŹści instrumentów finansowych opartych na stopie procentowej; - ryzyko walutowe (foreign exchange risk) - związane ze zmianą kursów walutowych i pojawiające się wówczas, gdy pieniądz będący w posiadaniu określonego podmiotu jest denominowany w walucie innej niż waluta kraju tego podmiotu; zmiany kursu skutkują różnicowaniem się realnej wartości stóp zwrotu wyrażonych w odmiennych walutach; - ryzyko rynku (market risk) - występuje na rynku akcji i wynika z faktu, że ceny pojedynczych akcji zależą w pewnym stopniu od ogólnej sytuacji na rynku; - ryzyko siły nabywczej (inflation risk) - związane ze zjawiskiem inflacji i występujące wtedy, gdy w pewnym okresie dochodzi do zmiany siły nabywczej pieniądza w związku z inflacją; - ryzyko polityczne (political risk) - powstające w efekcie decyzji władz rządzących mających duży wpływ na sytuację podmiotów gospodarczych; - ryzyko wydarzeń (event risk) - związane z możliwością wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń, które mają wpływ na sytuację określonego instrumentu finansowego, ale nie mają wpływu na ogólną sytuację na rynku.

Tagi: ludzie, akcje, rynek
Struktura strony

Najpopularniejsze

  • Odświeżenie znaku może poprawić lub popsuć wizerunek naszej firmy.Rewitalizacja logo to nic innego ...
  • Wszyscy jesteśmy kolekcjonerami i nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Najczęściej nasze kolekcjo...
  • Na pewno chociaż raz znaleźliście się w sytuacji, gdy w czasie rozmowy zamiast odwrócić się na pięc...

Ciepły dom - Spędzanie czasu zimową porą

Dom jest to miejsce gdzie mieszkamy. Dal jednych jest to igloo dla innych willa a jeszcze innych mieszkanie. Domy różnią się wielkością i wyglądem jednak wszystkie są miejscem szczególnym do którego zawsze wracamy. Latem jest tak ze mało w domu spędz...