Najpopularniejsze

  • Ten artykuł będzie o kontach bankowych. Będę się starał opisać ogólne działanie i cele posiadania t...
  • Wizytówki są sztandarową pamiątką naszej firmy w rękach klienta.Gdy zastanawiamy się nad tym, jakie...
  • Gama ofert na stworzenie pieczątki jest bardzo rozbudowana.Zadaniem pieczątki jest pozostawienie tr...

Przywódca

Kształtowanie postawy przywódczej zaczyna się już w dzieciństwie. Zależy od wychowania, jakie przekazali rodzice. Przyszłego menedżera powinien charakteryzować etos pracy i szacunek do zdobywanej wiedzy. Źródła z których trzeba czerpać, powinny być r...