Względność wartości, bezwzględność chęci zysku

Kredyty Pewne spojrzenie na świat ekonomii z boku, stwarza okazję do ciekawych refleksji i zaskakujących wniosków. Człowiek bowiem, który pozwolił, by wartość jego pracy została wyceniona i określona jako ilość środka płatniczego, posiadającego siłę nabywczą zamknął się w pewne ramy, niejako abstrakcyjne i względne. Czy bowiem da się porównać wartość pracy jaką wykona człowiek w pełni sił z tą samą pracą jaką wykona dziecko? Człowiek dorosły posiada większe możliwości, dlatego praca wykonana przez niego będzie mniejszym wysiłkiem fizycznym. Dziecko z racji, iż jego organizm ma mniejsze możliwości motoryczne i dysponuje mniejszą siłą, nie tylko wykorzysta często więcej energii na wykonanie tej samej pracy w porównaniu z dorosłym, ale praca ta bardziej obciąży jego organizm. Jednak w rzeczywistości nie ma to wpływu na wartość pracy, gdyż często jest wręcz odwrotnie i wartość pracy dziecka jest ceniona niżej niż dorosłego, mimo, iż to dziecko ponosi większe koszty własne. Absurdalność już tego faktu stwarza wiele pytań. Oczywiście to bardzo obrazowy przykład, który jednak pozwala dostrzec pewne nieuzasadnione mechanizmy regulujące rynek. Ekonomia często zdaje się przeczyć zdrowemu rozsądkowi, jednak bardziej wnikliwa analiza wykaże, iż to nie prawa rynku są odpowiedzialne za absurdy w świecie rządzonym przez pieniądze. Faktycznie to ludzie sprawiają, że poprzez swoje działania wymuszają zjawiska niezgodne ze zdrową logiką. Człowiek, który prowadzi biznes i który pragnie generować zyski, często ucieka się do manipulacji rozmaitymi regulacjami, by stworzyć warunki korzystniejsze dla siebie. Fabryka, która produkuje duże ilości towarów może na przykład przenieść się do kraju, gdzie poziom życia jest wyraźnie niższy, co wiąże się z tym, że pracownik w tym kraju dostanie za swoją pracę kilkakrotnie mniej niż pracownik z kraju pochodzenia firmy. Produkt natomiast zostanie wywieziony do kraju pochodzenia firmy, gdzie poziom życia, znacznie wyższy niż w kraju, gdzie został wyprodukowany, spowoduje, że cena za niego uzyskana będzie kilkakrotnie wyższa, niż była by w kraju produkcji. W efekcie, producent, przy niższym nakładzie osiągnie większy zysk. Sytuacja ta pokazuje, jak względność wartości dóbr, umożliwia manipulację. Każda z firm obecnych na rynku chce na nim przetrwać i utrzymać się jak najdłużej. Dlatego też musi mieć bardzo dobrze zaplanowane cele, jakie pragnie osiągnąć. Mowa w tym miejscu nie tylko o tych krótkoterminowych celach, ale przede wszystkim o tych zaplanowanych do osiągnięcia w dłuższej perspektywie czasowej. Z tego też względu potrzebny jest tutaj odpowiedni system zarządzania, ponieważ bez niego nie ma możliwości odnośnie zrealizowania tychże zadań. Bardzo istotne jest zatem przy tej okazji tak zwane zarządzanie marketingowe, którego charakter z powodzeniem określić można jako celowy. Polega ono na tym, aby poszczególne elementy marketingowe były właściwie skoordynowane oraz przystosowane do rynkowych potrzeb. Dzięki temu firma może realizować cele, jakie przed sobą postawiła. Zarządzanie marketingowe dotyczy zatem programów marketingowych oraz wszystkiego, co ma z nimi związek. Trzeba je nie tylko dokładnie planować, ale także analizować oraz później w odpowiedni sposób kontrolować.

Tagi: zysk, życie, polska
Struktura strony

Najpopularniejsze

  • Zanim podejmiemy się prowadzenia własnej działalności gospodarczej, warto dowiedzieć się i sprawdzi...
  • Przed rozpoczęciem gry (czy to w kasynie, czy on-line, czy nawet ze znajomymi) należy się dowiedzie...
  • Poltergeist jest to termin wywodzący się z języka niemieckiego. Przełożenie na język polski tego sł...

Spędzanie czasu

Wolny czas to dla każdego człowieka chwil, kiedy może robić co chce. Z uwagi na to, że ludzie bardzo różnią się między sobą, różne są także ich sposoby na spędzanie tego wolnego czasu, a szczególnie dotyczy to czasu jakim są wakacje. Wakacje to czas,...