Wartość względna i bezwzględna?

Kredyty Wartość rzeczy jest niewątpliwie niemożliwa do oceny w sposób jednoznaczny i bezwzględny, ponieważ bez względu na to co chcemy wycenić, jest to w każdym przypadku sprawą subiektywną. Dlatego też pieniądze zostały zaakceptowane przez społeczeństwa świata, ponieważ na ich podstawie możliwe stało się znalezienie dla towarów wartości zawierających się w pewnym przedziale i stałych w niewielkim horyzoncie czasowym. Wartość ta jest obecnie zmienna najbardziej z powodu różnic w kursach walut, wysokości stóp procentowych, oraz ze względu na podaż i popyt, czyli zapotrzebowanie i ilość danego towaru na rynku. Jest to pewien przedział, którego raczej cena konkretnego towaru nie przekracza. Jest to wartość więc względna, ale mimo to, najbardziej uniwersalna i w pewien sposób najwygodniejsza. Pieniądze są środkiem nabywczym, płatniczym, wyznaczają wartość rzeczy jakie możemy za nie nabyć, więc jednocześnie wyznaczają wartość względna naszej pracy. Właściwie trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie świata bez pieniędzy. Świat i ekonomia współcześnie wymagają uniwersalnego środka wymiany dóbr, by transakcje przebiegały płynnie i szybko, zaś pieniądz spełnia te wymogi w sposób niemal doskonały. Jest jednak wciąż ważnym, pytanie, czy wartość bezwzględna pieniądza równa się wartości towarów jakie można za niego nabyć? Do pewnego czasu dolar amerykański miał na swoich banknotach nadruk głoszący Wymienialne na złoto, co dawało punkt odniesienia dla określenia wartości samego pieniądza, a jednocześnie zabezpieczało przed sztuczną manipulacją siły nabywczej waluty. Jednak kiedy postanowiono o usunięciu tego nadruku, czyli o zniesieniu wymienialności pieniądza na złoto, stracono możliwość kontroli nad poprawnością określania rzeczywistej wartości waluty. Niektórzy uważają, że był to największy błąd we współczesnej ekonomii, gdyż dał możliwość nieograniczonej manipulacji bankierom, poprzez ustalanie wysokości stóp procentowych, a więc i kontroli kursów walut, cen, poziomu inflacji... Jest to w pewien sposób ograniczenie praw wolnego rynku, co skłania by głęboko zastanowić się jakie są prawdziwe przyczyny krachów giełdowych oraz kryzysów gospodarczych. Jedną z bardziej znanych strategii marketingowych bardzo często znajdujących zastosowanie w praktyce jest strategia penetracji rynku. Polega ona na tym, że firma obecna na jakimś rynku podejmuje działania mające na celu wzmocnienie swojej na nim pozycji. To jedna sprawa. Poza tym stara się doprowadzić do tego, ażeby jej produkty lub usługi sprzedawały się jeszcze bardziej efektywnie. Zakres działań w tym zakresie jest naprawdę spory, w związku z czym nie powinno być problemów z wybraniem takich, które będą najbardziej odpowiednie. Jednym z takich sposobów jest prowadzanie polityki cenowej tak, aby była ona jak najbardziej elastyczna. Można również zaproponować klientom niższe ceny, co na ogół całkiem nieźle się sprawdza. Czasami też zachodzi konieczność dokonania zmian w zakresie dystrybucyjnych kanałów. Tego typu strategia ma za zadanie osiągnąć dwa cele, a mianowicie takie, by zatrzymać zarówno tych dotychczasowych klientów, jak i pozyskać zupełnie nowych, co ma umocnić jej pozycję na rynku.

Tagi: produkcja, oferta, kwota
Struktura strony

Najpopularniejsze

  • Michael Joseph Jackson to przede wszystkim wielki artysta, niestety jak wszyscy dobrze wiedzą zmarł...
  •  Współczesny globalny rynek jest bardzo wymagający. Czasami pozornie mały błąd i trochę spóźnion...
  • Kiedy zamierzamy kupić aparat, to zawsze nachodzą nas setki wątpliwości. Całymi dniami rozmyślamy i...

Grzyb - Grzybobranie

Grzyb jest to roślina. Grzyb występuje tylko w określonej porze roku jaką jest jesień ponieważ tylko wtedy nie jest tak zimno ani gorąco by mógł rosnąć. Poza pogodą grzyb do rozwoju potrzebuje określonego miejsca dlatego też nie występuje byle gdzie ...