Sektor bankowy - Marketing i pieniądze

Kredyty Działalność sektora bankowego opiera się na trzech rodzajach operacji. Operacje bierne pozwalają gromadzić środki pieniężne po przez zaciąganie zobowiązań- są to na przykład wkłady klientów lub emisja papierów wartościowych przez bank. Operacje czynne pozwalają wykorzystać zgromadzone fundusze na udzielanie kredytów. Bank świadczy także działalność usługową. Są to czynności wykonywane na prośbę klientów. Zaliczmy do nich prowadzenie rachunku bankowego i dokonywanie przelewów. Banki, jako instytucje handlu pieniądzem pośredniczą między wierzycielami i dłużnikami. Ich głównym zadaniem jest kreacja pieniądza. W bankach przechowujemy swoje oszczędności i kapitał, to właśnie dzięki nim mamy możliwość wzięcia kredytu na działalność gospodarczą i inwestycje. Na rynku istnieje wiele banków, które zasypują nas coraz to korzystniejszymi ofertami. Walka o klienta ma związek z gospodarką rynkową i ciągle rosnącą konkurencją. Najważniejszym bankiem jest bank centralny. W Polsce jego funkcje pełni Narodowy Bank Polski (NBP). Jego zadania to: stabilizacja waluty, nadzór nad bankami komercyjnymi i emisją banknotów oraz kredytowanie rządu.

Niektóre wydawnictwa, żeby zdobyć klientów, zastosowały pewien niezbyt etyczny trik. A mianowicie, tworzą specjalne opakowania tylko po to, żeby nikt nie mógł przejrzeć ich gazety czy książki. W wypadku gazet są to folie, które są dobrze zaklejone albo sprasowane, w związku z czym nie ma szans, żeby zajrzeć do środka. Przez to wyklucza się zainteresowane osoby, które chcą tylko obejrzeć co jest w środku, a jeśli okaże się, że gazeta nie spełnia naszych oczekiwań, to po prostu odkładamy ją z powrotem na półkę. Jeśli jest zapakowana nie możemy tego zrobić i jedyna szansa, żeby się przekonać, to po prostu dokonanie zakupu. Z książkami jet podobnie. Jeśli chcemy jakąś kupić, a mamy do wyboru kilka wydawnictw, to sprawdzamy papier, ilustracje i inne elementy estetyczne, które znajdują się w środku. Jeśli książka jest już zapakowana, nie mamy takiej możliwości i przez to tracimy szansę. Tracą ją także wydawcy, bo nie każdy lubi kupować kota w worku.

Opakowania w zależności od przyjętego kryterium można klasyfikować w różny sposób, pamiętając o tym, aby podział na wydzielone grupy był dychotomiczny, tzn. wyłączny i całkowity. Opakowania można klasyfikować ze względu na: - rodzaj tworzywa (materiału), np. papierowe, tekturowe, metalowe, - z tworzyw sztucznych, tkanin, kombinowane; - rodzaj konstrukcji, np. skrzynie, klatki, beczki, puszki, butle, słoiki, worki; - formy kontaktu z opakowanym produktem, np. bezpośrednie i pośrednie; - ilość opakowanych produktów, np. jednostkowe i zbiorcze; - przeznaczenie np. transportowe, zbiorcze i jednostkowe; - częstotliwość użytkowania, np. jednorazowe i wielokrotne.

Tagi: bank, działalność, finanse
Struktura strony

Najpopularniejsze

  • Przed rozpoczęciem gry (czy to w kasynie, czy on-line, czy nawet ze znajomymi) należy się dowiedzie...
  • Obecnie biznes growy i biznes filmowy coraz bardziej można porównywać. Niedawno jeszcze przewaga br...
  • Zanim zacznie się oglądać program TV warto zapoznać się z różnymi propozycjami programowymi na dany...

Magia haosu

Magia chaosu jest dość młoda odmianą magicznej sztuki. Jej najbardziej popularnym symbolem jest gwiazda chaosu nazywana również chaosferą. Osoby zajmujące się tym rodzajem magii są przekonani co do tego, że można wpływać na rzeczywistość poprzez prze...