Rodzaje towarów, czyli dóbr

Kredyty Każda rzecz posiada swoją wartość. Jednak co określa tę wartość? Oczywiście odzwierciedla ją wartość pieniężna, która wytworzyła się przez długi okres czasu na zasadzie porównań pomiędzy pracą jaką włożył wytwórca w produkcję, relatywną wartością surowca jaki został użyty do produkcji oraz tego ile skłonny jest zapłacić nabywca za posiadanie danej rzeczy. Jest to wartość względna. Niestety często daje się zauważyć, że wartość ta może być sztucznie zawyżana, gdyż oszacowanie wszystkich kosztów poniesionych na wyprodukowanie danej rzeczy daje obraz tego, jaką cenę powinna dana rzecz posiadać uwzględniając oczywiście marżę, czyli zysk sprzedającego. Poza tymi podstawowymi elementami ceny rzeczy kształtuje przede wszystkim rynek i zapotrzebowanie. Spośród wszystkich dostępnych dóbr, można oczywiście wyróżnić takie, które zawsze będą pożądane, na które zawsze będzie pewien popyt, oraz pozostałe, które cechować się będą bardziej zmiennym zapotrzebowaniem. Są więc dobra podstawowe i pozostałe, które można podzielić na dobra wymienne, czyli te, które można nabywać w miejsce innych, podobnych, dobra komplementarne, czyli takie, które wiążą pewne relacje, sprawiające, że jeśli istnieje zapotrzebowanie na jedno z nich istnieje również zapotrzebowanie na drugie, oraz dobra luksusowe, które cieszą się zainteresowaniem, kiedy nabywca zaspokaja swój popyt na wszystkie towary podstawowe i dysponuje jeszcze wolnymi środkami. Taki podział powoduje, że na dobra podstawowe istnieje stały, większy lub mniejszy popyt, zaś pozostałe cieszą się powodzeniem w zależności od sytuacji na rynku i siły nabywczej konsumentów. Ekonomia rynku, jest swoistym układem sił, w którym mnogość mechanizmów steruje względnymi wartościami dóbr. Jest to bardzo złożony obszar, gdzie pieniądze są uniwersalnym środkiem wymiany, a człowiek, czyli w języku rynku konsument, elementem kreującym podstawowe siły kształtujące trendy rynkowe i układ sił nabywczych. Dziś właściwie każdy z nas jest elementem rynku, gdyż każdy składnik naszego życia, oraz nasza praca, posiada swoją wartość, która jest przecież wymienna na pieniądze. Strategii marketingowych znajdujących zastosowanie w praktyce wymienić można bardzo wiele. Do tego grona zalicza się między innymi strategia rozwoju produktu. Polega ona na tym, że firma na niezmieniony, dotychczasowy rynek zbytu wprowadza zupełnie nowy produkt albo też nową usługę. Poza tym strategia ta obejmuje także działania zmierzające do tego, aby usługi lub produkty już obecne na rynku nieco zmodernizować pod kątem spełnianych przez nie funkcji. Zazwyczaj są to jakieś ulepszenia, które podnoszą w zasadniczy sposób jakość tych wyrobów. Strategia rozwoju produktu wynika – podobnie zresztą jak i każda inna – ze zmieniających się zapotrzebowań i upodobań konsumentów. Pamiętać bowiem należy, iż to właśnie klient jest najważniejszym na rynku ogniwem. Przy wprowadzaniu w życie powyższej strategii należy również bacznie obserwować poczynania konkurencji. Realizacja strategii przebiega kilkoma etapami. Wszystko musi być uprzednio starannie zaplanowane, aby nie było żadnych niespodzianek.

Tagi: rynek, popyt, produkt
Struktura strony

Najpopularniejsze

  • Grzyby trujące to takie które nie nadają się do jedzenia. Grzyby są bardzo smaczne ale trzeba z nim...
  • Świat internetu towarzyszy nam na każdym kroku. Za pośrednictwem sieci dokonujemy zakupów, zdobywam...
  • Ten artykuł będzie o kontach bankowych. Będę się starał opisać ogólne działanie i cele posiadania t...

Nasz biznes - Marketing i pieniądze

Nasz biznes ma się wyśmienicie ale nam ciągle mało. W każdym przedsiębiorstwie trzeba zmian i rozwoju działalności! Kto nie idzie do przodu ten się cofa! Jak mądrze rozwijać własny biznes?Twoja firma działa prężnie ma wielu stałych klientów i pewną p...