Najpopularniejsze

  • Nowa ekonomia to nowe wyzwania, nieznane dotąd podejście do klienta i przedsiębiorcy. Internet idea...
  • Kredyty gotówkowe są nam niemalże wciskane przez bankowców. Oczywiście banki mają w tym swój intere...
  • Tak już świat, w którym żyjemy jest skonstruowany, że pieniądze są jednym z jego z centralnych poj...

Względność wartości, bezwzględność chęci zysku

Pewne spojrzenie na świat ekonomii z boku, stwarza okazję do ciekawych refleksji i zaskakujących wniosków. Człowiek bowiem, który pozwolił, by wartość jego pracy została wyceniona i określona jako ilość środka płatniczego, posiadającego siłę nabywczą...