Najpopularniejsze

  • Każdy powinien założyć własny biznes jeżeli tylko ma możliwość i predyspozycje do tego, by go prowa...
  • Logo jest najbardziej wyraźnym znakiem rozpoznawczym.Zakładając własną firmę powinniśmy zacząć od s...
  • Największe znaczenie w tym procesie ma popyt i podaż. Powoduje to powstawanie związków na przykład ...

Ogólnie - Marketing i pieniądze

Słowo marketing pochodzi od angielskiego "market" i oznacza zajmowanie się rynkami. W literaturze przedmiotu używane jest ono w wersji oryginalnej. Jego pojęcie wywodzi się z funkcji zbytu wyrobów. W miarę przekształcania się rynku producenta w kieru...