Najpopularniejsze

  • Franki szwajcarskie od lat są bardzo silną walutą, w której bardzo często zakłada się kredyty. Fran...
  • Pisałem już o kontach bankowych, a dokładniej o wyborze najodpowiedniejszego konta internetowego dl...
  • Nasz biznes ma się wyśmienicie ale nam ciągle mało. W każdym przedsiębiorstwie trzeba zmian i rozwo...

Marketing i pieniądze

Marketing to zjawisko znane nie od dziś. Zrodził się w wyniku komplikacji życia gospodarczego. Nowo powstałe potrzeby stały się podstawą jego rozwoju a zarazem impulsem do gromadzenia oraz porządkowania wiedzy o tym zjawisku. Jako odmienny od tradycy...