Najpopularniejsze

  •  Gry komputerowe jak niejednokrotnie się okazuje również są biznesem. Oczywiście tylko te najlep...
  • Ten artykuł będzie o kontach bankowych. Będę się starał opisać ogólne działanie i cele posiadania t...
  • Show biznes zawsze będzie w modzie. Przemysł rozrywkowy – to na nim można zarobić również ogromne p...

Przedsiębiorstwo - Marketing i pieniądze

Przedsiębiorstwem nazywamy jednostkę gospodarczą niezależną ekonomicznie, prawnie, organizacyjnie i technicznie. W Polsce na własny rachunek zaczęto pracować po roku 1989, kiedy to nastąpiła zmiana ustroju gospodarczego. Bardzo dynamiczny rozwój dzia...