Najpopularniejsze

  • Ekonomia to termin , który zna każdy, jednak niedokładnie. Dziś będę się starał przybliżyć wam ten ...
  • Jeżeli myślisz o założeniu własnej firmy, ale brakuje ci kapitału na realizację swojego pomysłu na ...
  • Inną metodą jest szukanie pracy w prasie. Jest to tak naprawdę jedna z najbardziej klasycznych meto...

Przedsiębiorstwo - Marketing i pieniądze

Przedsiębiorstwem nazywamy jednostkę gospodarczą niezależną ekonomicznie, prawnie, organizacyjnie i technicznie. W Polsce na własny rachunek zaczęto pracować po roku 1989, kiedy to nastąpiła zmiana ustroju gospodarczego. Bardzo dynamiczny rozwój dzia...