Najpopularniejsze

  • Największe znaczenie w tym procesie ma popyt i podaż. Powoduje to powstawanie związków na przykład ...
  • Natomiast pieniądz bankowy ma postać rachunków bankowych. Należy także wspomnieć o obiegu pieniądza...
  • Inną metodą jest szukanie pracy w prasie. Jest to tak naprawdę jedna z najbardziej klasycznych meto...

Efekty przemiany - Marketing i pieniądze

Marketing pojawił się w rezultacie rozległych przemian w rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Rodowód marketingu wskazuje, że nie jest on konstrukcją myślową zrodzoną na gruncie teoretycznej analizy, ale racjonalną reakcją przedsiębiorstw na przemi...