Podmioty w gospodarce - Marketing i pieniądze

Kredyty Największe znaczenie w tym procesie ma popyt i podaż. Powoduje to powstawanie związków na przykład między producentami i odbiorcami lub instytucjami finansowymi i gospodarstwami domowymi. Relacje tych dwóch wielkości ekonomicznych zależy przede wszystkim od ilości pieniądza na rynku. Natomiast ilość pieniądza jest uzależniona między innymi od wielkości wynagrodzeń pracowników przedsiębiorstw, wysokości świadczeń socjalnych oraz ilości udzielanych kredytów i pożyczek. Czynnikiem odgrywającym kluczową rolę jest cena. Gdy ceny produktów spadają, rośnie popyt. Wzrost cen powoduje spadek konsumpcji i co za tym idzie spadek popyt. Cena zmienia się przeciw proporcjonalnie do popytu. Odwrotna zależność ma miejsce przy podaży. Wzrost ceny wiąże się ze wzrostem podaży, a spadek ze spadkiem ilości produkowanych dóbr i usług. Wynika to z faktu, że producentom opłaca się produkcja tylko wtedy, gdy cena jest wysoka i osiągają zyski. Przy niewielkiej cenie produkcja i podaż maleje. Zatem zależność ceny i podaży jest wprost proporcjonalna.

Napoje możemy kupić w różnych opakowaniach. Kiedyś najbardziej popularne i przez długi czas jedyne były butelki szklane. Duże butelki śmietany, mleka i wody gazowanej do dzisiaj pamięta wielu ludzi. Współcześnie wiele się zmieniło. Nadeszła era plastiku, więc i butelki są z niego produkowane. Czasami odbija się to na smaku soku, w którym wyczuwamy smak plastiku albo jego zapach. Jeśli już zdecydujemy się na kupowanie napojów i soków w takich opakowaniach, to pamiętajmy, żeby opróżnione butelki wrzucać do odpowiednich pojemników na śmieci. Jeśli jednak chcemy chronić środowisko, to lepiej wybierzmy tradycyjne szklane butelki. Szkło można przetworzyć kolejny raz, poza tym butelki plastikowe bardzo długo się rozkładają, co nie jest dla naszej przyrody zbyt korzystne. Jeśli tylko możemy unikajmy tych plastikowych śmieci. Butelki szklane do dzisiaj są najlepszymi opakowaniami dla soków. Zapewniają trwałość, ale nie wpływają na smak produktów, dlatego warto właśnie je kupować.

Obecnie wielu autorów wskazuje na kolejne funkcje opakowań, np. Z. Cichoń wyodrębnia funkcje: ochronną, marketingową, informacyjną, zarządzającą , a C.F. Hales - funkcje: ochronną, promocyjno-sprzedażną, fizycznej organizacji pracy i informacyjną. Bez dyskusji wydaje się, iż dużego znaczenia nabiera obecnie funkcja informacyjna i promocyjna. Szczególnym przypadkiem funkcji promocyjnej jest funkcja opakowania jako nośnika instrumentów promocji sprzedaży, tj. bezpłatne próbki, kupony i premie. Funkcja ta jest głównie związana z opakowaniami jednostkowymi, w przeważającej liczbie przypadków dotyczy ona artykułów powszechnego zakupu . Bezpłatne próbki konsumenckie stanowią jeden z najbardziej aktywnych i skutecznych środków promocji.Ogólnie rzecz biorąc, bezpłatne próbki załącza się do opakowania, często zabezpieczając je folią termokurczliwą lub (rzadziej) wkłada się do wnętrza opakowania, zaznaczając wyraźnie obecność próbki (np. próbka do nowej pasty do zębów bywa załączona do szczoteczki; próbka nowego mydełka do ręcznika, próbki nowego kremu do płynu do demakijażu, nowy proszek do prania do pralki). Warto podkreślić, że załączona próbka jest, z jednej strony, często czynnikiem stymulującym zakup produktu, który reprezentuje, z drugiej zaś - wpływa także na wzrost sprzedaży, produktów, do których została dołączona.

Tagi: gospodarka, popyt, podaż
Struktura strony

Najpopularniejsze

  •  Wszystkie problemy związane z bezsennością wiążą się z ułożonym życiem. Mężczyźnie całe życie...
  • Grzyby trujące to takie które nie nadają się do jedzenia. Grzyby są bardzo smaczne ale trzeba z nim...
  • Łapacze snów są aktualnie dosyć popularną dekoracją mieszkań, kupić je można bez najmniejszego prob...

Wstęp - Rodzaje dni wolnych

Dni wolne są to takie dni, w których nikt nie pracuje, albo tylko niektórzy. Ciągu roku większość z nas chodzi do pacy i eksploatuje się fizycznie oraz psychicznie nic wiec dziwnego z e po pewnym czasie wszyscy mamy dość i potrzebujemy trochę wolnego...