Najpopularniejsze

  • W tym artykule napisze wam o tym czy warto korzystać z porad finansowych, przede wszystkim na porta...
  • Słowo marketing pochodzi od angielskiego "market" i oznacza zajmowanie się rynkami. W literaturze p...
  • Marketing jako kategoria instrumentalno-czynnościowa służy przede wszystkim uzyskaniu przez przedsi...

Ekonomia i jej podstawowe prawa

Ekonomia, to z definicji nauka o finansach, zatem jest dziedziną, która zajmuje się wszelkimi prawami jakimi rządzi się świat pieniądza. Ekonomia to dziedzina bardzo złożona, która bada mechanizmy wymagające danych dotyczących rynku i gospodarki w sk...