Najpopularniejsze

  • Trzeba także pamiętać o tym, że zakładanie, a także prowadzenie własnego interesu wiąże się z pewny...
  • Chyba każdy w dzieciństwie bawił się klockami Lego. Jest to bardzo rozpoznawalna marka. Obecnie jes...
  •  Pisałem już o kontach bankowych, a dokładniej o wyborze najodpowiedniejszego konta internetoweg...

Marketing i pieniądze

Marketing to zjawisko znane nie od dziś. Zrodził się w wyniku komplikacji życia gospodarczego. Nowo powstałe potrzeby stały się podstawą jego rozwoju a zarazem impulsem do gromadzenia oraz porządkowania wiedzy o tym zjawisku. Jako odmienny od tradycy...