Najpopularniejsze

  •  Gry komputerowe jak niejednokrotnie się okazuje również są biznesem. Oczywiście tylko te najlep...
  • Marketing jako zintegrowany zbiór działań i instrumentów jest bezpośrednio powiązany z rynkiem, jeg...
  • Nie od dziś wiadomo, że najlepiej się zarabia na pośrednictwie. Ponad połowa sprzedaży nieruchomośc...

Sektor bankowy - Marketing i pieniądze

Działalność sektora bankowego opiera się na trzech rodzajach operacji. Operacje bierne pozwalają gromadzić środki pieniężne po przez zaciąganie zobowiązań- są to na przykład wkłady klientów lub emisja papierów wartościowych przez bank. Operacje czynn...