Najpopularniejsze

  • Przedsiębiorstwem nazywamy jednostkę gospodarczą niezależną ekonomicznie, prawnie, organizacyjnie i...
  • Ekonomia jest niezbędna w życiu każdego człowieka. Odgrywa ważną rolę w domu jak i w polityce. Nasz...
  • Gama ofert na stworzenie pieczątki jest bardzo rozbudowana.Zadaniem pieczątki jest pozostawienie tr...

Rozwój marketingu - Marketing i pieniądze

Rozwój marketingu związany jest z rozwojem gospodarki rynkowej, polegającej na masowej produkcji, dystrybucji, rozwojem rynku i procesów wymiany, wzrostem podaży i konkurencji między dostawcami. Stosowanie zasad marketingu było sposobem na osiąganie ...