Najpopularniejsze

  • Obecnie kredyt może zaciągnąć praktycznie każdy. Wyróżniamy wiele kredytów. W dzisiejszym artykule ...
  • Pieniądze możemy cenić, pożądać, możemy je kochać, być ich niewolnikami, czy też widzieć przez ich ...
  • Cały międzynarodowy biznes, ekonomia i sprawy związane z finansami ściśle wiążą się z zagadnieniami...

Źródło działań - Marketing i pieniądze

Marketing jako zintegrowany zbiór działań i instrumentów jest bezpośrednio powiązany z rynkiem, jego badaniem oraz kształtowaniem. Przy pomocą działań i instrumentów marketingowych procesy, które zachodzą na rynku są rozpoznawane, jak również poddawa...