Gospodarka rynkowa - Marketing i pieniądze

Kredyty Cechą charakterystyczną gospodarki rynkowej jest dominacja własności prywatnej oraz rynek oparty na regule konkurencyjności. W tym systemie mamy do czynienia z milionami osób i instytucji podejmującymi świadome decyzje, których celem jest realizacja pewnych założeń, a najczęściej osiąganie zysku. W Polsce dzięki obradą Okrągłego Stołu w 1989 roku podjęto decyzje o zmianie systemu gospodarczego z gospodarki centralnie planowanej na rynkową. Nasz kraj, jako pierwszy uzyskał niezależność od ZSRR. Zmiana systemu była bardzo długim i kosztownym procesem. Podjęto takie działania jak: reforma systemu bankowego i ubezpieczeniowego, prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw, odsunięcie państwa od regulacji cen na towary oraz restrukturyzacja gospodarki, czyli dostosowanie produkcji do światowych standardów. Bardzo ważnym procesem była również demonopolizacja gospodarki, czyli odrzucenie dominacji pojedynczych przedsiębiorstw i stworzenie warunków dla wolnej konkurencji. W gospodarce rynkowej wszystkie podmioty mają swobodę wyboru branży, w której chcą działać oraz są równe wobec prawa.

dy kupujemy komuś w prezencie książkę, możemy poprosić w księgarni o ładne jej zapakowanie. W małych miasteczkach często jest z tym problem, więc lepiej nawet nie pytać czy mają taką usługę w swojej ofercie. Z kolei w wielkich metropoliach, gdzie konkurencja jest naprawdę duża, zazwyczaj nie ma problemu z tego typu rzeczami. Jeśli powiemy, że to ma być prezent, pani lub pan sami zaproponują jego zapakowanie. Zazwyczaj jest to coś prostego. Jakiś ozdobny papier z delikatnymi stonowanymi wzorami i z delikatną wstążeczką. Całość wygląda bardzo ładnie i estetycznie. Jesteśmy zadowoleni, bo mamy gotowy prezent na urodziny czy na inną okazję. Nie musimy przy tym męczyć się samemu z pakowanie, wycinaniem i masą innych dziwnych rzeczy. Warto korzystać z takich usług. Zazwyczaj są one darmowe, stanowią działanie marketingowe, mają ponownie przyciągnąć klientów do danej księgarni czy sklepu z książkami. Ładnie zapakowane książki są idealnym prezentem, zwłaszcza gdy podarujemy je osobie szczególnie wyjątkowej.

W kontekście zarysowanego wnioskowania funkcje pierwotne opakowań dotyczą umożliwienia przemieszczania, ochrony produktu oraz w znacznym zakresie informacji o zawartości. Funkcje wtórne natomiast opierają się na pierwotnych, dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu określonych elementów tworzących zbiór identyfikowany jako opakowanie, znajdują wykorzystanie/zastosowanie w wielu dziedzinach praktyki gospodarczej. Analizując funkcje, jakie opakowania spełniają wobec produktów w nich zawartych, można zauważyć, iż rozwój funkcji pozostaje w ścisłej relacji z rozwojem społeczno-gospodarczym świata. Początkowo opakowanie umożliwiało tylko przemieszczanie produktów, zwłaszcza ciekłych, sypkich, mazistych. Prawie równolegle wykształciła się kolej funkcja - możliwość ochrony produktów przed otoczeniem, zabezpieczenia ich i stworzenia warunków do ich składowania. Rozwój rynku, a zwłaszcza rozwój marketingu, przyczynia się do dostrzeżenia możliwości pełnienia przez opakowania innych funkcji, a mianowicie informacyjnej i promocyjnej. Opakowanie okazało się znakomitym nośnikiem zarówno przekazów informacyjnych, jak i wielu działań promocyjnych. Problem funkcji ekonomicznej opakowania był rozpatrywany coraz bardziej wnikliwie od momentu powstania gospodarki rynkowej.

Tagi: gospodarka, funkcje, rozwój
Struktura strony

Najpopularniejsze

  • Jeżeli ktoś potrafi grać w Texas holdem nauka gry w omahę zajmie mu dosłownie 30 sekund, tyle wysta...
  • Grzyby trujące to takie które nie nadają się do jedzenia. Grzyby są bardzo smaczne ale trzeba z nim...
  • Widzisz braki na rynku pewnego towaru? Zacznij go produkować samodzielnie, bądź szybszy, lepszy i d...

Wykształcenie

Wykształcenie ma kluczowe znaczenie, kiedy podejmuje się pierwszą w życiu pracę. Potem zaś, przy kolejnych zmianach pracy najważniejsze staje się doświadczenie i zdobyte praktycznie umiejętności. Kształcenie ludzi na studiach odbywa się tylko w sposó...