E-biznes w sieci Internet

KredytyNowa ekonomia to nowe wyzwania, nieznane dotąd podejście do klienta i przedsiębiorcy. Internet idealnie dopasował się do obecnej fazy rozwoju gospodarczego. Stał się ważny w świecie stale wzrastającej konkurencji. Pozwala na indywidualne podejście do klienta, a każdy z nas to lubi. Rewolucja internetowa doprowadziła do powstania pośrednika informacyjnego, uważa się że lepsza możliwość dotarcia do klienta skłoni dostawców do prezentowania lepszych ofert towarów i usług, a im lepsza oferta, tym więcej klientów kupuje przez Internet. Co z drugiej strony daje więcej nabywców i coraz to korzystniejsze oferty handlowe. Jest to prosta maszynka aby robić pieniądze z prowizji za transakcje elektroniczne. Internet jest źródłem szans i możliwości niedostępnych w ekonomii tradycyjnej. Stwarza bowiem funkcjonującym w nim supermarketom, domom aukcyjnym, sklepom wyjątkową sytuację, tzn. w której sprzedający i kupujący pozostają ze sobą w stałym, bezpośrednim kontakcie. Zmienia się model kontaktu z klientem z formy jeden do wielu na bardziej skuteczną: jeden do jednego. Jedno pozostaje nie zmienne, sprzedający muszą tak samo jak w tradycyjnej gospodarce, brać pod uwagę zmieniające się stale popyt i podaż. Również muszą uwzględnić zaufanie klienta do marki oraz bezpieczeństwo transakcji. W Internecie przestaje istnieć ograniczenie położenia geograficznego. Klientem może być ktoś z innego bardzo odległego zakątka świata. Powstanie e-biznesu sprzyja kupującym., dzięki możliwościom jakie daje, powstaje grupa klientów zainteresowanych zakupem specyficznego towaru bądź usługi. Internet stworzył również duże możliwości komunikacyjne. A za tym idzie skrócenie kanałów dystrybucji, co w konsekwencji daje niższą marżę i cenę. Dostęp do informacji, indywidualizacja będą kształtować rynek e-commerce w najbliższych latach. Skorzystać będą mogli z tego świadomi swoich praw i możliwości klienci. Z pewnością jest to prawdziwie globalny rynek, bez pojęcia czasu i przestrzeni. Bez wątpienia można powiedzieć, że biznes internetowy stał symbolem XXI wieku. Podejmowanie decyzji przy okazji zarządzania firmą to proces bardzo trudny, wymagający nie tylko odpowiednich kompetencji, ale i determinacji. Trzeba przy tej okazji pamiętać o bardzo wielu rzeczach, które mogą stać na przeszkodzie przy realizowaniu procesu decyzyjnego. Chodzi między innymi o to, że zupełnie naturalnym odruchem u ludzi jest niechęć do ponoszenia jakichkolwiek strat. Jednakże w praktyce jest tak, że aby coś zyskać, trzeba zaryzykować – dotyczy to także funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw. Dlatego też właśnie ryzyka unika się, ponieważ nie chce się stracić tego, co już się posiada – nawet, jeżeli w perspektywie są całkiem wymierne i konkretne korzyści. Oczywiście, nie wolno w tym momencie zapominać o tym, że podejmowanie decyzji wiąże się również i z tym, że ryzyko się nie opłaci – i zamiast zysków, rzeczywiście powstaną straty. Niechęć do ponoszenia strat trudno więc uznać za zachowanie o charakterze irracjonalnym – ma ono swoje jak najbardziej realne uzasadnienia.

Tagi: rynek, klient, sieć
Struktura strony

Najpopularniejsze

  • Osoby, które chociaż raz miały okazję wypoczywać nad jeziorem z pewnością wiedzą, iż większość z ni...
  • Wolny czas to dla każdego człowieka chwil, kiedy może robić co chce. Z uwagi na to, że ludzie bardz...
  • Polska jest jednym z najbardziej zakredytowanych krajów Starego Kontynentu. Bierzemy różnorakie poż...

Ciepły dom - Spędzanie czasu zimową porą

Dom jest to miejsce gdzie mieszkamy. Dal jednych jest to igloo dla innych willa a jeszcze innych mieszkanie. Domy różnią się wielkością i wyglądem jednak wszystkie są miejscem szczególnym do którego zawsze wracamy. Latem jest tak ze mało w domu spędz...