Transakcja

Giełda - Marketing i pieniądze
Na giełdzie spotykają się osoby, które chcą dokonać kupna lub sprzedaży. Prawo dokonania tej transakcji mają jedynie maklerzy i brokerzy. Ich zawód polega na pośrednictwie w obrotach miedzy kupującym, a sprzedającym. Makler za swoją prace dostaje odpowiednią prowizję. Natomiast podstawę jego zawodu stanowi licencja. Giełda to miejsce, w którym popyt i podaż kształtują kursy akcji przedsiębiorstw. Ceny papierów wartościowych są notowane i ogłaszane w codziennych wykazach giełdowych takich jak ceduły i komunikaty giełdowe. W Polsce giełda powstała z inicjatywy Skarbu Państwa w 1991 roku i była wzorowana na giełdzie we francuskim Lyonie. 60 miliardów starych złotych (6 milionów nowych złotych) wyniósł kapitał początkowy. Giełdę kontroluje Komisja Papierów Wartościowych, której głównym zadaniem jest sprawdzanie poprawności transakcji. Największymi giełdami papierów wartościowych są te znajdujące się w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Frankfurcie i Tokio. Najbogatsze kraje świata dzieli strefa czasowa w związku, z czym transakcje zawarte na giełdzie tokijskiej oddziałują na notowania pozostałych giełd. Niektórych rzeczy nie można wyrzucać ot tak sobie. Wielki problem mamy z opakowaniami po zużytych lekach i kosmetykach. Nigdy nie wiadomo, czy nie wylecą nam z worka w drodze do kosza, czy jakieś dziecko nie znajdzie ich na chodniku i nie zrobi sobie krzywdy. Podobnie jest z opakowaniami po kosmetykach. Są nie tyle groźne dla dzieci czy innych osób, ale przede wszystkim są szkodliwe dla środowiska. Dotyczy to zwłaszcza opakowań po dezodorantach. Posiadają dużą ilość freonu, więc jeśli ich używamy i wyrzucamy, przyczyniamy się niestety do powiększenia się dziury ozonowej, co nie jest zbyt dobre ani dla nas, ani dla całej ziemi. Dlatego, jeśli chcemy być ekologiczni i przyjaźni dla środowiska, to nie używajmy tego typu szkodliwych produktów. Zasięgnijmy także informacji, w jaki sposób można wyrzucać zużyte czy przeterminowane leki, żeby nie narażań nikogo na niepotrzebne niebezpieczeństwo. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby uczynić świat lepszym. A że opakowań po lekach i kosmetykach mamy dużo, to warto się tym zagadnieniem zainteresować. Każda klasyfikacja polega na systematycznym podziale określonej zbiorowości na klasy, działy, poddziały itp., według założonego kryterium, przy czym podział taki powinien być dychotomiczny, tzn. rozłączny i całkowity. Klasyfikacja zbioru, jaką tworzą opakowania, może być w zależności od potrzeb, jakim ma służyć, przeprowadzona według różnych kryteriów.Do opakowań jednorazowego użytku zaliczane są w przeważającej mierze opakowania jednostkowe, które po zużyciu zawartości są niszczone oraz opakowania, które ze względu na ich konstrukcje, właściwości i/lub charakter opakowanego produktu nie mogą być wykorzystane powtórnie. Do opakowań wielokrotnego użytku zaliczane są natomiast te, które ze względu na ich konstrukcję lub właściwości mogą być powtórnie lub wielokrotnie wykorzystane. ...

Struktura strony

Najpopularniejsze

  •  Jak sobie radzić w czasach kryzysu kiedy utraciło się pracę lub jej strata jest bardzo realna? J...
  •  Wielu z nas zadaje sobie pytanie czym jest pieniądz? Zastanawiamy się czy jesteśmy niewolnikami ...
  • Firmę gogle zna chyba każdy. Obecnie bez tej wyszukiwarki trudno wyobrazić sobie świat Internetu. N...

Kolekcjonerzy - Kolekcjonerstwo

Wszyscy jesteśmy kolekcjonerami i nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Najczęściej nasze kolekcjonerstwo polega na przetrzymywaniu zbiorów książek, które wraz z wiekiem zyskują również na wartości. Często w naszych zbiorach można odnaleźć pierwsze ...