Gospodarka

Gospodarka biznesowa
Jak dobrze wiadomo gospodarka na całym świecie jest do siebie podobna i pomimo, że od wielu lat zajmuje się podobnymi zagadnieniami to jednak ulega zmianie a także rozwija swoje poszczególne gałęzie, które w różnych krajach nieco odbiegają od siebie a dzięki temu tworzą szeroką skalę spełniającą wymagania społeczeństwa. Niewątpliwie takie kategorie jak chociażby biznes czy pieniądze wiążą się z gospodarką i można powiedzieć, że nawet determinują jej istnienie i rozwój. Wszystkie dziedziny gospodarki a przede wszystkim różnego rodzaju korporacje międzynarodowe opierają się na podstawach biznesu. Z tego właśnie względu każde takie większe przedsiębiorstwo posiada swojego przedstawiciela od spraw finansowych i od spraw biznesu, który bacznie śledzi poczynania konkurencji. Oczywiście w miarę jak firma rozrasta się ...

Gospodarka rynkowa - Marketing i pieniądze
Cechą charakterystyczną gospodarki rynkowej jest dominacja własności prywatnej oraz rynek oparty na regule konkurencyjności. W tym systemie mamy do czynienia z milionami osób i instytucji podejmującymi świadome decyzje, których celem jest realizacja pewnych założeń, a najczęściej osiąganie zysku. W Polsce dzięki obradą Okrągłego Stołu w 1989 roku podjęto decyzje o zmianie systemu gospodarczego z gospodarki centralnie planowanej na rynkową. Nasz kraj, jako pierwszy uzyskał niezależność od ZSRR. Zmiana systemu była bardzo długim i kosztownym procesem. Podjęto takie działania jak: reforma systemu bankowego i ubezpieczeniowego, prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw, odsunięcie państwa od regulacji cen na towary oraz restrukturyzacja gospodarki, czyli dostosowanie produkcji do światowych standardów. Bardzo ważnym procesem była również demonopolizacja gospodarki, czyli odrzucenie dominacji pojedynczych przedsiębiorstw ...

Kryzys finansowy na świecie 2007-2009
Kryzys finansowy na świecie stał się faktem. Dotknął on oczywiście przede wszystkim największe mocarstwo obecnego świata, czyli USA. Jego początki miały miesjce w 2007 roku i trwa do dziś, chociaż jest już dużo łagodniejszy niż do roku 2009. W USA zanotowana ogromne spadki na giełdzie, wiele banków i korporacji upadło, a wszystko to spowodowało spadek, ogromny spadek kursu dolara. Kurs dolara wpłynął również na inne zakątki świata w tym Europę. Na szczęście mowa tu głównie o zachodniej części kontynentu, Polska nie została tak bardzo dotknięta kryzysem. W czym przejawiał się kryzys ? Właściwie we wszystkim, kredyty zdrożały, banki upadały lub pogrążały się w ogromnym zadłużeniu a towary drożały. Jeżeli chodzi o główne przyczyny kryzysu to ...

Podmioty w gospodarce - Marketing i pieniądze
Największe znaczenie w tym procesie ma popyt i podaż. Powoduje to powstawanie związków na przykład między producentami i odbiorcami lub instytucjami finansowymi i gospodarstwami domowymi. Relacje tych dwóch wielkości ekonomicznych zależy przede wszystkim od ilości pieniądza na rynku. Natomiast ilość pieniądza jest uzależniona między innymi od wielkości wynagrodzeń pracowników przedsiębiorstw, wysokości świadczeń socjalnych oraz ilości udzielanych kredytów i pożyczek. Czynnikiem odgrywającym kluczową rolę jest cena. Gdy ceny produktów spadają, rośnie popyt. Wzrost cen powoduje spadek konsumpcji i co za tym idzie spadek popyt. Cena zmienia się przeciw proporcjonalnie do popytu. Odwrotna zależność ma miejsce przy podaży. Wzrost ceny wiąże się ze wzrostem podaży, a spadek ze spadkiem ilości produkowanych dóbr i usług. Wynika to z ...

Struktura strony

Najpopularniejsze

  • By zatrzymać czas trzeba by się naprawdę wiele nagimnastykować. Niejednokrotnie w filmach widnieją ...
  • Na pewno każdy Zn as chciałby spróbować własnego biznesu. Zakładanie takiego biznesu nie będzie jed...
  • Poltergeist jest to termin wywodzący się z języka niemieckiego. Przełożenie na język polski tego sł...

Klub Walki - Klub Walki

Bohater podczas jeden ze służbowych wycieczek poznaje Tylera. Tyler okazuje się sprzedawcą mydła, które samodzielnie produkuje. Jest całkowicie wyzwoloną osobą i pogodzoną ze swoim losem. Widzi, że świat, w którym się otaczają, tworzy specjalny klima...